Pasar al contenido principal

EGONALDIAK RESIDENCIAS IRUDIKA 2024. 04. Zeru ezagunak. Cielos familiares.

i

ES . Llegamos a nuestra tercera semana en anguleme, lo extraño se vuelve cotidiano y los sonidos nuevos se vuelven nuestros.

ooooLos procesos de trabajo comienzan a dejarse caer en las charlas y la lluvia de los últimos días, bajo ese cielo color plomo que por momentos me recuerda a otros cielos familiares.

oooo

EU . Angulemeko hirugarren astera iritsi gara, arrotza dena egunerokoa bihurtzen da eta soinu berriak gureak.

ooooLan-prozesuak azken egunetako hitzaldietan eta eurian erortzen hasi dira, tarteka berun koloreko zeru horren azpian, beste zeru ezagun batzuk gogorarazten dizkidana.

EN . We reach our third week in Anguleme, the strange becomes everyday and new sounds become ours.

ooooThe processes of work begin to drop into the chats and the rain of the last few days, under that lead-coloured sky that at times reminds me of other familiar skies.

oooo